Kadın Dayanışma Vakfı, resmi olarak kurulduğu 1993’ten bugüne, kadın dayanışması yoluyla, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan, şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışma kuran ve feminist ilkelerle çalışma yürüten bağımsız bir kadın örgütüdür.

"Yanlışı Yık Dayanışmayı Büyüt", Avrupa Birliği ve Kadın Dayanışma Vakfı ortak projesi kapsamında 10 soruda kadına yönelik şiddete dair yanlış bilinen inanışlara dair doğru bilgi vermek amacıyla hazırlanmış bir sosyal medya kampanyasıdır. 

Projenin Facebook sayfası için lütfen tıklayınız (link).

Since its establishment at 1993, Foundation for the Women's Solidarity is an independent feminist non-profit organization aims to fight against all forms of violence against women, and forms solidarity with women who were exposed to violence. 

"Shatter the Wrong Expand the Solidarity" is a social media campaign that aims to tackle 10 wrong beliefs on violence against women by giving the right explanations to the widely held beliefs in the society, prepared within the joint project of European Union and Foundation for the Women's Solidarity.

Please click here (link) to see the project Facebook page.


Teşekkürler, Kadın Dayanışma Vakfı'nı ve şiddete maruz kalmış kadınları bağış yaparak destekleyebilirsiniz (link).

Thank you, you can support Kadın Dayanışma Vakfı and the women who were exposed to violence by donating through here (link).
Back to Top